Vodohospodářské stavby

Zdivo kvádrové, zdivo z lomového kamene, spárování-MAPEGROUT BM, dlažba do betonu, opěrná zeď, vysekání spár, odstranění nánosů

Zdivo kvádrové, zdivo z lomového kamene, spárování-MAPEGROUT BM, dlažba do betonu, opěrná zeď, vysekání spár, odstranění nánosů