O společnosti

Společnost INGPRO IWB, s.r.o. vznikla dne 1. března 2000 zápisem do Obchodního rejstříku Krajským obchodním soudem v Ostravě.

Hlavní náplň činnosti naší společnosti tvoří práce v oboru vodohospodářských a inženýrských staveb. K provádění těchto staveb využíváme jednak vlastní zařízení a prostředky, zároveň také spolupracujeme s řadou specializovaných firem. Podle možnosti a požadavků objednatelů využíváme rovněž kapacit místních firem.

Zaměstnanci a vedení firmy mají mnoholeté zkušenosti s realizací výše uvedených staveb, což je jedna ze základních záruk kvality a tím spokojenosti koncového zákazníka.

V roce 2000 naše společnost získala certifikát dle ISO 9002 (v r. 2004 obhájila dle ISO 9001), v r. 2002 certifikát dle ISO 14001 a v r. 2006 certifikát dle OHSAS 18001.

Ing. Pavel Cabák
jednatel