Inženýrské stavby

  • kanalizace
  • vodovody
  • veřejně přístupná sportoviště
  • komunikace pro pěší