Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2016

V roce 2000 zahájila společnost budování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9002. Dne 10. května 2001 proběhl certifikační audit firmou ITI TÜV s.r.o. Na základě kladného průběhu celého procesu certifikace byl dne 21. května 2001 udělen "Certifikát č. 0159 – 1", potvrzující zavedení a používání systému řízení jakosti.

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

V roce 2001 jsme zahájili budování environmentálních systémů dle ČSN EN ISO 14001:1997. Tyto systémy byly dne 10. prosince 2001 prověřeny certifikačním auditem, který provedla firma ITI TÜV s.r.o. s výsledkem: doporučení udělení certifikátu. Certifikát byl naší společnosti udělen dne 28. ledna 2002.

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

V roce 2005 zahájila společnost budování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:1999. Tyto systémy byly dne 6. února 2006 prověřeny certifikačním auditem, který provedla společnost TÜV CZ s.r.o. a certifikát byl udělen dne 23. února 2006.

ČSN ISO 45001:2018