Vodohospodářské stavby

Zához z lomového kamene, uvolnění průtočného profilu

Zához z lomového kamene, uvolnění průtočného profilu