Vodohospodářské stavby

Zához z lomového kamene, stabilizace dna dřevěnými prahy

Zához z lomového kamene, stabilizace dna dřevěnými prahy