Vodohospodářské stavby

Zához z lomového kamene (makro drsnost), odtěžení nánosů

Zához z lomového kamene (makro drsnost), odtěžení nánosů