Vodohospodářské stavby

Zához z lomového kamene, hutněná hráz, sanace nátrží

Zához z lomového kamene, hutněná hráz, sanace nátrží