Vodohospodářské stavby

Těžení nánosů z kynety a svahů toku

Těžení nánosů z kynety a svahů toku