Vodohospodářské stavby

Suchá retenční nádrž (poldr)

Suchá retenční nádrž (poldr)