Vodohospodářské stavby

Rybník - sypaná hráz, dlažba z lomového kamene do betonu, kamenný zához, výpustný a přelivný objekt

Rybník - sypaná hráz, dlažba z lomového kamene do betonu, kamenný zához, výpustný a přelivný objekt