Vodohospodářské stavby

Rybník - odtěžení nánosů, dlažba do betonu, výpustný a přelivný objekt

Rybník - odtěžení nánosů, dlažba do betonu, výpustný a přelivný objekt