Vodohospodářské stavby

Rovnanina, opevnění břehů z lomového kamene, protierozní síť

Rovnanina, opevnění břehů z lomového kamene, protierozní síť