Vodohospodářské stavby

Rovnanina, dřevěné prahy

Rovnanina, dřevěné prahy