Vodohospodářské stavby

Retenční nádrž (odběrný a výpustný objekt ze železobetonu, kamenná dlažba do betonu)

Retenční nádrž (odběrný a výpustný objekt ze železobetonu, kamenná dlažba do betonu)