Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce odpadního koryta (dlažba z lomového kamene do betonu), odtěžení nánosů z bermy

Rekonstrukce odpadního koryta (dlažba z lomového kamene do betonu), odtěžení nánosů z bermy