Vodohospodářské stavby

Opěrná zeď, dřevěný práh, lapač splavenin, dlažba do betonu, sanace nátrží

Opěrná zeď, dřevěný práh, lapač splavenin, dlažba do betonu, sanace nátrží