Vodohospodářské stavby

Komunikace hráze, zához z lomového kamene s urovnáním líce, opevnění kokosovou sítí

Komunikace hráze, zához z lomového kamene s urovnáním líce, opevnění kokosovou sítí