Vodohospodářské stavby

Kamenná rovnanina s vyklínováním, pata z lomového kamene, zához ve dně z lomového kamene, odtěžení nánosů

Kamenná rovnanina s vyklínováním, pata z lomového kamene, zához ve dně z lomového kamene, odtěžení nánosů