Vodohospodářské stavby

Kamenná rovnanina s urovnáním líce, zához z lomového kamene nad 500 kg s urovnáním líce, stabilizační práh z lomového kamene, sanace nátrže

Kamenná rovnanina s urovnáním líce, zához  z lomového kamene nad 500 kg s urovnáním líce, stabilizační práh z lomového kamene, sanace nátrže