Vodohospodářské stavby

Kamenná rovnanina s urovnáním líce + zához z lomového kamene 200 kg - 500 kg s urovnáním líce, pata z lomového kamene 200 – 500 kg zapuštěná do dna

Kamenná rovnanina s urovnáním líce + zához  z lomového kamene 200 kg - 500 kg s urovnáním líce, pata z lomového kamene 200 – 500 kg zapuštěná do dna