Vodohospodářské stavby

Dřevěný práh, rovnanina, rybochod

Dřevěný práh, rovnanina, rybochod