Vodohospodářské stavby

Dřevěné stupně, kamenné stupně, přeliv, vývařiště z dlažby z lomového kamene

Dřevěné stupně, kamenné stupně, přeliv, vývařiště z dlažby z lomového kamene