Vodohospodářské stavby

Dřevěné prahy, rybochod, kamenný zához, kamenná dlažba do betonu (napojení na stávající opevnění)

Dřevěné prahy, rybochod, kamenný zához, kamenná dlažba do betonu (napojení na stávající opevnění)