Vodohospodářské stavby

Dřevěné prahy, rovnanina, odstranění nánosů, úpravy svahů

Dřevěné prahy, rovnanina, odstranění nánosů, úpravy svahů