Vodohospodářské stavby

Dřevěné plůtky, dřevěné prahy, zához z lomového kamene

Dřevěné plůtky, dřevěné prahy, zához z lomového kamene