Vodohospodářské stavby

Balvanitý skluz, rovnanina

Balvanitý skluz, rovnanina