Vodohospodářské stavby

Balvanitý skluz, dřevěný práh, zához z lomového kamene

Balvanitý skluz, dřevěný práh, zához z lomového kamene